ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณีผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี
ข่าวล่าสุด
Udom61 Fan Page

11 hours ago

Udom61
View on Facebook

กำหนดการรับสมัครนักเรียน  ชั้น ม.1  ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทห้องเรียนปกติ) กำหนดการรับสมัครนักเรียน  ชั้น ม.1  ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)   กำหนดการรับสมัครนักเรียน  ชั้น ม.4  ประจำปีการศึกษา 2562  (ประเภทห้องเรียนปกติ) กำหนดการรับสมัครนักเรียน  ชั้น ม.4  ประจำปีการศึกษา 2562  (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)


แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลือกแผนการเรียนเพื่อศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

SGS สำหรับครู

งานทะเบียน-วัดผล SGS

ตรวจผลการเรียน

ตรวจผลการเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร IS-2

อัลบั้มกิจกรรมโรงเรียนอุดมดรุณี

UD channel

UD channel

บรรยากาศโรงเรียน