ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณีผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี
ข่าวล่าสุด
Udom61 Fan Page

ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง การรับนักเรียนม.4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ อังกฤษ-คณิต IEP.) 2562


ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ อังกฤษ-คณิต IEP.) ปี2562


ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.4 ห้องเรียนปกติ จากนักเรียน ม.3 เดิม

SGS สำหรับครู

งานทะเบียน-วัดผล SGS

ตรวจผลการเรียน

ตรวจผลการเรียน
อัลบั้มกิจกรรมโรงเรียนอุดมดรุณี

UD channel

UD channel

บรรยากาศโรงเรียน