Monthly Archive: มกราคม 2017

IMG_6283 0

ร่วม ขบวนและพิธีเปิด กีฬามัธยมสุโขทัยเกมส์ ครั้งที่ 6

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี  ร่วมพิธีเปิด และเดินขบวน  การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2559 “มัธยมสุโขทัยเกมส์ ครั้งที่ 6” โดยมี ดร.ธีรศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นผู้กล...

icon-ts 0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงาน

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงาน

krut 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน  

PNOHT590114001001001 0

วันครู 2560

  ความหมายของวันครู ครู หมายถึง ผู้สั่งสอน ผู้ให้วิชาและถ่ายทอดความรู้ การอ่านเขียน เป็นผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา แก่ลูกศิษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ รวมไปถึงการให้ความรู้และแนะนำในการใช้ชีวิตประจำว...