แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการงาน 99ปี อุดมดรุณี กีรติกาล

ประกาศ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งาน 99ปี  อุดมดรุณี กีรติกาล

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ตามโครงการ 2B UD รุ่นที่4 ปีการศึกษา2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ตามโครงการ 2B UD รุ่นที่4 ปีการศึกษา2560

ลงทะเบียนศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรม “ พบปะสังสรรค์”

     ลงทะเบียนศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรม “ พบปะสังสรรค์” วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 -12.00   “ผลการลงทะเบียน”