รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายตามโครงการ 2B UD รุ่นที่ 4

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายตามโครงการ 2B UD รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2560