ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณีทุกคน ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณีทุกคน ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพรุ่งนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 – 14.00 น. ณ ใต้อาคารอุดมวิทย์ โรงเรียนอุดมดรุณี Read More …