Monthly Archive: มีนาคม 2017

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (ประเภทห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา  2560

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  (ประเภทห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา  2560

krut 0

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ห้องเรียนปกติ (ประเภทความสามารถพิเศษ)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ห้องเรียนปกติ (ประเภทความสามารถพิเศษ)

krut 0

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอุดมดรุณี

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอุดมดรุณี

udom-logojpec300 0

ฝากประกาศจากคุณครูรสรินทร์ ถึง นักเรียน ม.3 เรียนต่อ ม.4

ฝากประกาศจากคุณครูรสรินทร์ ให้นักเรียนชั้น ม.3 สอบเข้า ม.4 ที่มารายงานตัว ทั้ง  S.M. และโควต้า ทั้้งหมด ขอแจ้งกำหนดการด่วนว่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เมื่อนักเรียนรับใบ ป.พ.เรียบร้อยแล้ว เวลา 10.00 น. ให้อยู่พบครูรสรินทร์  ลำใย ณ ชั้นล...