ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณีผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี
ข่าวล่าสุด
Udom61 Fan Page

10 hours ago

Udom61
View on Facebook

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2560   ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (S.M.) ประเภทโควต้า (นักเรียน ม.3 เดิม) ประเภทความสามารถพิเศษ  


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ  (แก้ไขวัน และเวลารายงานตัว เป็น 12 มี.ค. 2560) ประเภทห้องเรียพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 (S.M.) ประเภทห้องเรียพิเศษ English Program ม.1 (E.P.)  

SGS สำหรับครู

งานทะเบียน-วัดผล SGS

ตรวจผลการเรียน

ตรวจผลการเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร IS-2

อัลบั้มกิจกรรมโรงเรียนอุดมดรุณี

UD channel

UD channel

บรรยากาศโรงเรียน