ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2560   ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (S.M.) ประเภทโค Read More …

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (แก้ไขวันเวลา รายงานตัว)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ  (แก้ไขวัน และเวลารายงานตัว เป็น 12 มี.ค. 2560) ประเภทห้องเรียพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1 (S.M.) ประเภทห้อง Read More …