ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (เอกคณิตศาสตร์และสังคมศึกษาฯ)

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (เอกคณิตศาสตร์และสังคมศึกษาฯ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (เอกคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา)

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (เอกคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา)

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จัดทำรายการโทรทัศน์โรงเรียน UD.Channel และครูอัตราจ้าง (เอกภาษาอังกฤษ)

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จัดทำรายการโทรทัศน์โรงเรียน UD.Channel และครูอัตราจ้าง (เอกภาษาอังกฤษ)

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

ตารางเรียน ม.1 ตารางเรียน ม.2 ตารางเรียน ม.3 ตารางเรียน ม.4 ตารางเรียน ม.5 ตารางเรียน ม.6

ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาตร์ ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ สังคอมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ตารางสอนครู Read More …