Monthly Archive: กรกฎาคม 2017

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์