ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณีผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี
ข่าวล่าสุด
Udom61 Fan Page

10 hours ago

Udom61
View on Facebook

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 60 – 30 ก.ย. 60)   หมายเหตุ   1. เขียนหรือพิมพ์ไม่เกิน 10 หน้า  โดยจัดทำรูปเล่มและแนบเอกสารประกอบให้เรียบร้อย                      2. กำหนดส่งภายในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วหัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวมส่งงานบุคคล (ครูนิภาภรณ Read more…


เพลงที่ใช้บรรเลงในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙       

SGS สำหรับครู

งานทะเบียน-วัดผล SGS

ตรวจผลการเรียน

ตรวจผลการเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร IS-2

อัลบั้มกิจกรรมโรงเรียนอุดมดรุณี

UD channel

UD channel

บรรยากาศโรงเรียน