ประกาศ ปรับปรุง ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศ ฉบับปรับปรุง ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับใช้ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป   ตารางสอน ตารางเรียน