พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

35102379_1024207614422754_4866271171265429504_n

14 มิถุนายน 2561 ลูกนพมาศน้อมวันทาบูชา “ครู” เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมอเนกประสงค์ 95 ปี โรงเรียนอุดมดรุณี