แจ้งการปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 24-26 มกราคม 2561

แจ้งการปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ 24-26 มกราคม 2561 ด้วยโรงเรียนอุดมดรุณี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 โรงเรียนจุึงปิดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 24- Read More …