กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ เปิดภาคเรียนที่่ 1/2561

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ เปิดภาคเรียนที่่ 1/2561 โรงเรียนอุดมดรุณี