กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ เปิดภาคเรียนที่่ 1/2561

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1)

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ เปิดภาคเรียนที่่ 1/2561 โรงเรียนอุดมดรุณี