ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1)

 ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (E.P) ม.1  ปีการศึกษา 2561 ประเภทห Read More …

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (นักเรียน ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2561

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1)

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี   เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    ประเภทห้องเรียนปกติ (นักเรียน ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2561