ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณีผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี
ข่าวล่าสุด
Udom61 Fan Page

11 hours ago

Udom61
View on Facebook

14 มิถุนายน 2561 ลูกนพมาศน้อมวันทาบูชา “ครู” เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมอเนกประสงค์ 95 ปี โรงเรียนอุดมดรุณี


หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

SGS สำหรับครู

งานทะเบียน-วัดผล SGS

ตรวจผลการเรียน

ตรวจผลการเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร IS-2

อัลบั้มกิจกรรมโรงเรียนอุดมดรุณี

UD channel

UD channel

บรรยากาศโรงเรียน