ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณีผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี
ข่าวล่าสุด
Udom61 Fan Page

กำหนดการรับสมัครนักเรียน  ชั้น ม.1  ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทห้องเรียนปกติ) กำหนดการรับสมัครนักเรียน  ชั้น ม.1  ประจำปีการศึกษา 2562 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)   กำหนดการรับสมัครนักเรียน  ชั้น ม.4  ประจำปีการศึกษา 2562  (ประเภทห้องเรียนปกติ) กำหนดการรับสมัครนักเรียน  ชั้น ม.4  ประจำปีการศึกษา 2562  (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)


แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   แผนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

SGS สำหรับครู

งานทะเบียน-วัดผล SGS

ตรวจผลการเรียน

ตรวจผลการเรียน
อัลบั้มกิจกรรมโรงเรียนอุดมดรุณี

UD channel

UD channel

บรรยากาศโรงเรียน