Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

ประกาศ ปรับปรุง ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศ ฉบับปรับปรุง ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับใช้ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป   ตารางสอน ตารางเรียน

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

เอกสารประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล ตุลาคม 2560

เอกสารประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล ตุลาคม 2560 ประกาศ-ศธ-มาตรฐานการประกันคุณภาพปี 2560 วิสัยทัศน์ปีงบประมาณ 2561-2563 เป้าหมายความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล แผนงาน โครงการปี 2561 ใบเสนอกิจกรรม โรงเรียนอุดมดรุณี ปีงบประมาณ 2561  

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โครงการห้องเรียนสองภาษา) และเจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โครงการห้องเรียนสองภาษา) และเจ้าหน้าที่การเงิน

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โครงการห้องเรียนสองภาษา) และเจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โครงการห้องเรียนสองภาษา) และเจ้าหน้าที่การเงิน