ตารางสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

icon-ts2

ตารางสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3. คณิตศาสตร์ 4. ภาษาไทย 5. ภาษาต่างประเทศ 6. วิทยาศาสตร์ 7. ศิลปะ 8. สังคมศึกษา 9. สุขศึกษาพลศึกษา 10. English Read More …

ตารางเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

icon-ts

ตารางเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 ตารางเรียน ม.1  ภาคเรียนที่1/2561 ตารางเรียน ม.2  ภาคเรียนที่1/2561 ตารางเรียน ม.3  ภาคเรียนที่1/2561 ตารางเรียน ม.4  ภาคเรียนที่1/2561 ตาราง Read More …

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (เอกดนตรีไทยและเอกพลศึกษา)

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1)

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (เอกดนตรีไทยและเอกพลศึกษา)

โครงการพัฒนาครูครบวงจร

icon-ts

โครงการพัฒนาครูครบวงจร วันนี้ ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 พ.ค. 61 ข้าราชการครูสามารถ Booking (แสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ) โดยเข้า Booking ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ http://training.o Read More …