ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณีผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี
ข่าวล่าสุด
Udom61 Fan Page

10 hours ago

Udom61
View on Facebook

Category Archives: ข่าววิชาการ


ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ประเภทห้องเรียนปกติ กลุ่มนักเรียนทั่วไป) (เรียกตัวสำรอง)​


ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทห้องเรียนปกติ กลุ่มนักเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ)


ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทห้องเรียนปกติ กลุ่มนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ)

SGS สำหรับครู

งานทะเบียน-วัดผล SGS

ตรวจผลการเรียน

ตรวจผลการเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร IS-2

อัลบั้มกิจกรรมโรงเรียนอุดมดรุณี

UD channel

UD channel

บรรยากาศโรงเรียน