Category: ไม่มีหมวดหมู่

udom-logojpec300 0

ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาตร์ ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ สังคอมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตารางสอนครูกลุ่...

udom-logojpec300 0

ฝากประกาศจากคุณครูรสรินทร์ ถึง นักเรียน ม.3 เรียนต่อ ม.4

ฝากประกาศจากคุณครูรสรินทร์ ให้นักเรียนชั้น ม.3 สอบเข้า ม.4 ที่มารายงานตัว ทั้ง  S.M. และโควต้า ทั้้งหมด ขอแจ้งกำหนดการด่วนว่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เมื่อนักเรียนรับใบ ป.พ.เรียบร้อยแล้ว เวลา 10.00 น. ให้อยู่พบครูรสรินทร์  ลำใย ณ ชั้นล...