ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1)

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ   Udomdarunee Announcement The recruitment of a foreigner as an English teacher

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

udom-logojpec300

ตารางเรียน ม.1 ตารางเรียน ม.2 ตารางเรียน ม.3 ตารางเรียน ม.4 ตารางเรียน ม.5 ตารางเรียน ม.6

ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1

udom-logojpec300

ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาตร์ ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ สังคอมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ตารางสอนครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ตารางสอนครู Read More …

ฝากประกาศจากคุณครูรสรินทร์ ถึง นักเรียน ม.3 เรียนต่อ ม.4

udom-logojpec300

ฝากประกาศจากคุณครูรสรินทร์ ให้นักเรียนชั้น ม.3 สอบเข้า ม.4 ที่มารายงานตัว ทั้ง  S.M. และโควต้า ทั้้งหมด ขอแจ้งกำหนดการด่วนว่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เมื่อนักเรียนรับใบ ป.พ.เรียบร้อยแล้ว เวลา 10. Read More …