ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นยามรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นยามรักษาความปลอดภัย Facebook Comments

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิเข้าค่าย 2B-UD ครั้งที่ 6

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิเข้าค่าย 2B-UD ครั้งที่ 6 โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี โครงการ Science-Mathematics (S.M.) และ โครงการ Engli Read More …

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่องรายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2B-UD ครั้งที่6

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่องรายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2B-UD ครั้งที่6 โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี โครงการ Science – Mathematics (S.M.) Read More …

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกคณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา)

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา) Facebook Comments