โรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 www.ud.ac.th

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    Facebook Comments

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นยามรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นยามรักษาความปลอดภัย Facebook Comments

IMG_9850 0

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การประชุมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย Facebook Comments

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ยามรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นยามรักษาความปลอดภัย   Facebook Comments

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 0

วิ่ง-ปั่น 99 ปี อุดมดรุณี กีรติกาล ชิงถ้วยพระราชทานและถ้วยประทาน

  งาน วิ่ง-ปั่น 99 ปี อุดมดรุณี กีรติกาล ชิงถ้วยพระราชทานและถ้วยประทาน วิ่งมินิมาราธอน 99 ปี อุดมดรุณีกีรติกาล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย และ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา...