ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Science-Math ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเ Read More …

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ เปิดภาคเรียนที่่ 1/2561

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1)

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และ เปิดภาคเรียนที่่ 1/2561 โรงเรียนอุดมดรุณี  Facebook Comments

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.61)

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.61) Facebook Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการ to be udomdarunee(2B UD รุ่นที่5)

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการ to be udomdarunee(2B UD รุ่นที่5) Facebook Comments

กิจกรรมการจัดงานครบรอบ 100 ปี อุดมดรุณี (Open house udomdarunee School)

logo 100ปีอุดม กระเป๋า-1-300

กิจกรรมการจัดงานครบรอบ 100 ปี อุดมดรุณี  (Open house udomdarunee School) 1.สรุปกิจกรรมการจัดงานครบรอบ-100-ปี-อุดมดรุณี 2.เกณฑ์การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี 3.เกณฑ์การแข่งขันขันซูโดกุ 4.เกณฑ์การแข Read More …