ตารางสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3. คณิตศาสตร์ 4. ภาษาไทย 5. ภาษาต่างประเทศ 6. วิทยาศาสตร์ 7. ศิลปะ 8. สังคมศึกษา 9. สุขศึกษาพลศึกษา 10. English Read More …