ประกาศ ปรับปรุง ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1)

ประกาศ ฉบับปรับปรุง ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับใช้ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป   ตารางสอน ตารางเรียน

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560

udom-logojpec300

ตารางเรียน ม.1 ตารางเรียน ม.2 ตารางเรียน ม.3 ตารางเรียน ม.4 ตารางเรียน ม.5 ตารางเรียน ม.6