พิธีบวงสรวงและอัญเชิญดวงพระวิญญาณองค์นพมาศ (ท้าวศรีจุฬาลักษณ์)

โรงเรียนอุดมดรุณี จัดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญดวงพระวิญญาณองค์นพมาศ (ท้าวศรีจุฬาลักษณ์) โดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร อัญเชิญองค์นพมาศมาถึงบริเวณวัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย การแสดงระบำสุโขทัย จากโรงเรียนอุดมดรุณี ในวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพั...