Tagged: ประกาศรายชื่อ

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โครงการห้องเรียนสองภาษา) และเจ้าหน้าที่การเงิน

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โครงการห้องเรียนสองภาษา) และเจ้าหน้าที่การเงิน

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นยามรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นยามรักษาความปลอดภัย

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (เอกคณิตศาสตร์และสังคมศึกษาฯ)

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (เอกคณิตศาสตร์และสังคมศึกษาฯ)

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จัดทำรายการโทรทัศน์โรงเรียน UD.Channel และครูอัตราจ้าง (เอกภาษาอังกฤษ)

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จัดทำรายการโทรทัศน์โรงเรียน UD.Channel และครูอัตราจ้าง (เอกภาษาอังกฤษ)

300px-Thai_government_Garuda_emblem_(Version_3).svg (1) 0

รายชื่อนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เรียงเกรดเฉลี่ย

รายชื่อนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ม.3 รายชื่อนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ม.5 รายชื่อนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ม.6