ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Science-Math ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเ Read More …

ปฏิทินและประกาศ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2561

ปฏิทินและประกาศ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2561  1.ปฏิทินรับสมัครนักเรียน 2561 2.ประเภทห้องเรียนปกติ ม.1 2561 3.ประเภทห้องเรียนปกติ ม.4 2561 4.ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ Science-Mathematics (S Read More …