Tagged: 2BUD

2bud_ban 0

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ตามโครงการ 2B UD รุ่นที่4 ปีการศึกษา2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ตามโครงการ 2B UD รุ่นที่4 ปีการศึกษา2560

krut 0

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายตามโครงการ 2B UD รุ่นที่ 4

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่ายตามโครงการ 2B UD รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2560