ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณีผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี
ข่าวล่าสุด
Udom61 Fan Page

10 hours ago

Udom61
View on Facebook

Tag Archives: EP


ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี ขอให้นักเรียนที่สมัครสอบเข้าชั้น ม.1 ประเภท English Program เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน ลงทะเบียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 8.00 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 8.30 น.

SGS สำหรับครู

งานทะเบียน-วัดผล SGS

ตรวจผลการเรียน

ตรวจผลการเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร IS-2

อัลบั้มกิจกรรมโรงเรียนอุดมดรุณี

UD channel

UD channel

บรรยากาศโรงเรียน