Tagged: S.M.

krut 0

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2560   ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (S.M.) ประเภทโควต้า (นักเรียน ม.3 เดิม) ประเภทความสามารถพิเศษ &nb...

krut 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (S.M./E.P.)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (E.P.) ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (S.M.) ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (S.M.) ...